Βιογραφικό

Μαμάτσιος Γεώργιος

- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινα

-πρ.Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Πτολ/δας

- Αγιογράφος - Φορητές Εικόνες-Τοιχογραφίες-Μελέτες Αγιογράφησεως Ιερών Ναών

-Μέλος Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

-ΜΑ Θεολογίας

- Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής

-Πρωτοψάλτης